ÅTERVINNINGS ANLÄGGNINGAR

NGR, Herbold Meckesheim och BritAS

Återvinningsanläggningar för plast från NGR

ÅTERVINNINGS ANLÄGGNINGAR - NGR

NGR's (Next Generation Recycling) återvinningsmaskiner är byggda för att återvinna det avfall som genereras av plastproduktion, och ger plasten en "andra chans".

Herbold Meckesheim - Återvinningsanläggningar för plast

ÅTERVINNINGS ANLÄGGNINGAR - HERBOLD MECKESHEIM

Herbold Meckesheim tillverkar maskiner och system för återvinning av plastavfall från hushåll samt industri. Allt från kvarnar till tvätt, separering och torkning, samt pulverisering av termoplaster.

BritAS filtreringssystem

FILTRERINGS SYSTEM - BRITAS

BritAS erbjuder filtreringssystem för regranulering från förorenad plast med automatiska filterbyten. För högkvalitativ regranulering med låga driftskostnader.

ÅTERVINNINGS ANLÄGGNINGAR - NGR

NGR - Plaståtervinning Industri

PLASTÅTERVINNING - INDUSTRI

Vid industriell bearbetning av plast blir det oundvikligen restmaterial, men detta kan återvinnas och användas igen. NGR's återvinningssystem förverkligar denna utmanande uppgift till perfektion (ZERO SCRAP production) och bidrar samtidigt till att skydda vår miljö.

NGR's återvinningslösningar sätter en global standard i effektivitet och pelletskvalitet. Denna fantastiska tekonologi utökas kontinuerligt då NGR ständigt utvecklar maskiner och processer. NGR's kunder kan vara säkra på att deras material behandlas på ett energieffektivt och resurssnålt sätt.

Produktlänk Återvinning - Industri (engelska)

NGR - Plaståtervinning Konsument

PLASTÅTERVINNING - KONSUMENT

Mer än 300 miljoner ton plast produceras årligen, varav 40% kastas bort direkt efter användandet. NGR anser att plast är en värdefull resurs genom hela sin livslängd. För att försäkra ett långsiktigt användande av denna värdefulla resurs, utnyttjar NGR sin tekniska expertis för att utveckla individuellt skräddarsydda återvinningssystem för konsumenternas plastavfall.

Högsta kvalitet är avgörande för att etablera sig på återvinningsmarknaden, för att reducera råmaterialkostnader och för att behålla potentialen för plaståtervinning. Det är därför NGR utvecklar energieffektiva återvinningslösningar med maximal flexibilitet för en stor mängd olika material, med hög kapacitet och otroligt effektiv materialhantering.

Produktlänk Återvinning - Konsument (engelska)

NGR - PET Up/Recycling

PET UP/RECYCLING

P:REACT ger helt nya dimensioner för PET förbättringsprocesser. P:REACT omvandlar PET från industriellt avfall eller PET-granulat från flaskor till livsmedelsklassad rPET på minuter. Information från smältans karaktär återförs till processkontrollen omedelbart, så att IV-värdet (intrinsic viscosity) förblir så stabil som möjligt, och kan även ökas över värdet för det inkommande materialet.

Som en följd visar NGR's banbrytande nya utveckling en imponerande demonstration av vad tekniska uppfinningar kan göra för att nå en ljusare framtid. P:REACT är också av stort intresse för fiberproducenter, där oljor från spinnandet avlägsnas helt utan att lämna några rester, tack vare den nyutvecklade LSP (Liquid State Polycondensation) processen, avsedd specifikt för P:REACT. Producenter ser ett nytt värde i att arbeta med renade material.

Produktlänk PET Up/Recycling (engelska)

NGR - Plaståtervinning och kompundering

ÅTERVINNING & KOMPOUNDERING

Att ha rätt homogenisering är avgörande för effekten på plastens egenskaper. Därför har NGR ett stort utbud av produkter och tjänster där banbrytande teknologi förfinar plastsmältan. Den överlägsna designen av dubbelskruvsteknologin gör det möjligt att tillsätta additiver, fyllmaterial eller förstärkande material till smältan. Detta gör det möjligt att, till exempel, matcha den mekaniska styrkan, utseendet, känslan och till och med den elektriska konduktiviteten, i återvunnet material i jämförelse med nytt - med högsta precision.

Kompoundering - kombinerad med NGR's sofistikerade återvinningsteknologi - öppnar upp nya marknadssegment för återvinning och kompoundering, då förstklassigt återvunnet material med specifika egenskaper kan produceras på ett konsekvent sätt.

Produktlänk Återvinning & Kompoundering (engelska)

SE NGR PRESENTATIONS-VIDEO

Vill du veta mer om NGR - besök deras hemsida på www.ngr.at

ÅTERVINNINGS ANLÄGGNINGAR - HERBOLD MECKESHEIM

Herbold Meckesheim - Storleksreducering av plastavfall

STORLEKSREDUCERING AV RENT PLASTAVFALL

Herbold Mecksheim erbjuder lämpliga lösningar för produktionsavfall från plastindustrin. För sorterat och rent plastavfall finns olika typer av maskiner för storleksreducering, t ex granulatorer, rivare, pulvriserare och agglomeratorer samt tillhörande kringutrustning.

Utrustningen är lämpad för bland annat formsprutning, formblåsning, extrudering, skivtillverkning, produktion av fiber, skummade produkter samt gummi.  Allt från små detaljer till stora uppstartsklumpar och stora rör.

Exempel på avfall:
- Kassations- och uppstartsdetaljer
- Kanttrim och uppstartsklumpar
- Rör, profiler och skivor
- Fiber, skum och gummi


Produktlänk Storleksreducering (engelska)

Herbold Meckesheim - Återvinning av kontaminerad plast

ÅTERVINNING AV KONTAMINERAT PLASTAVFALL

Återvinning av använd, blandad och kontaminerad plast kräver ofta lite mer. Herbold Meckesheim erbjuder ett stort utbud av allt från fristående maskiner till komplexa tvättlinjer.

Exempel på avfall:
- Lantbruksfilm
- Förpackningsfilm
- Behållare och containers
- Flaskor av polyolefiner
- PET-flaskor


Produktlänk Återvinning av kontaminerad plast (engelska)

SE HERBOLD MECKESHEIM PRESENTATIONS-VIDEO

Vill du veta mer om HERBOLD MECKESHEIM - besök deras hemsida på www.herbold.com

FILTRERINGS SYSTEM - BRITAS

ABMF - AUTOMATIC BELT MELT FILTRATION

Högkvalitativt regranulat med låga driftskostnader och helautomatiskt - det är ABMF-serien - Automatic Belt Melt Filter från BritAS GmbH. För filtrering av kontaminering i återvunnet plastavfall.

Produktlänk ABMF (engelska)

BritAS filtreringssystem

SE BRITAS PRESENTATIONS-VIDEO

Vill du veta mer om BRITAS - besök deras hemsida på www.britas.de

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Instagram