KVALITET

Produkter och tjänster av högsta kvalitet

Vår målsättning är att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet. Vi är därför ISO-certifierierade och arbetar dessutom med ständiga förbättringar genom vårt interna kvalitetsprogram.

Kvalitetsprogram
Som en del av vår ISO-certifiering arbetar vi internt med vårt kvalitetsprogram. Detta innebär bl a att vi mäter, kontrollerar och följer upp sekvenser inom olika områden av vår verksamhet för att tidigt kunna "fånga upp" och rätta till eventuella avvikelser. 

Ständiga förbättringar
Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, och därför jobbar vi med ständiga förbättringar och förebyggande kvalitetsarbete. Allt för att vi ska kunna ge dig som kund allra bästa service.

ISO-certifierade
Battenfeld Sverige AB är ISO-certifierade enligt 9001:2015 som en naturlig del av vårt kvalitetstänkande - och som en naturlig länk mellan oss och våra ISO-certifierade leverantörer.

Dokumenterad kvalitetsstyrning
ISO 9001:2015 är ett kvalitetsledningssystem som innebär att man har en uppbyggd struktur från ledning och nedåt för hur man arbetar med kvalitetsfrågor. Vidare har man fasta rutiner för verksamheten som dokumenteras i en kvalitetsmanual. Att systemet fungerar över tiden säkerställs genom internrevision och genom externa revisioner av ackrediterade certifieringsorgan. 

Trygghet för dig som kund
ISO-standarden är internationell och motsvarande certifiering finns hos Battenfelds fabriker, vilket ger en obruten länk från tillverkare, via Battenfeld Sverige AB, till dig som kund. ISO-certifieringen är en trygghet för dig som kund då du vet att Battenfeld målmedvetet arbetar efter fastställda rutiner och kvalitetsnormer.


ISO-certifikat Battenfeld Sverige AB (pdf)

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Instagram